blog image

Prowadzisz ekologiczne gospodarstwo? Udowodnij to odpowiednim certyfikatem!

Jeśli jesteś producentem rolnym i chcesz uzyskać certyfikat ekologiczny dla swoich produktów, opowiemy Ci, jakie są poszczególne kroki wiodące do uzyskania certyfikatu ekologicznego i jakie są wynikające z niego wymagania.

W dobie troski o środowisko naturalne, wielu konsumentów zadaje sobie pytanie, jaką żywność spożywają, jakie meble i artykuły gospodarstwa domowego powinni kupować lub jakich materiałów powinni używać do budowy swoich domów, tak aby wywierać jak mniejszy wpływ na przyrodę i na nasze zasoby naturalne.

Wielu rolników, którzy chcą podążać za tą myślą, chce wytwarzać produkty o zrównoważonym śladzie ekologicznym. W 2007 roku powstało obowiązujące po dziś dzień Europejskie Rozporządzenie (WE) nr 834/2007, które zostało wdrożone po to, aby uregulować i zagwarantować, że wytwarzane produkty są przyjazne dla środowiska i konsumentów.

ekologia

Czym charakteryzuje się ekologiczne gospodarstwo?

Rolnik ekologiczny to rolnik, który śledzi cały proces życia swojego produktu zgodnie z zasadami europejskiego rozporządzenia w sprawie rolnictwa ekologicznego. Zaś produkcja ekologiczna to taka produkcja, która wykorzystuje metody całkowicie przyjazne dla środowiska.

Wymogi produkcji w gospodarstwie ekologicznym

Przyjrzyjmy się wymogom i warunkom produkcji, jakie musi spełnić rolnik, aby móc prowadzić produkcję ekologiczną:

1. Brak chemikaliów:

Nie można używać pestycydów, produktów chemicznych lub nawozów sztucznych do zwalczania mikroorganizmów lub nawożenia gleby. Rolnik ekologiczny dba nie tylko o produkt końcowy, który trafia do konsumenta, ale także o glebę i wody gruntowe. Idąc tą drogą, zachęca się rolników do naturalnego nawożenia poprzez stosowanie naturalnych nawozów organicznych i mineralnych oraz do zapobiegania szkodnikom poprzez stosowanie naturalnych środków odstraszających.

2. Poszanowanie naturalnego wzrostu:

Nie można dodawać hormonów w celu przyspieszenia produkcji i wzrostu żywności, którą produkuje się z poszanowaniem jej naturalnego cyklu życia.

3. Zachowanie gatunku:

Szanowanie i wspieranie bioróżnorodności i gatunków rodzimych dla danego regionu.

4. Ochrona zasobów naturalnych:

Należy zwrócić uwagę na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i energetycznych potrzebnych do produkcji, pakowania, etykietowania, transportu i marketingu.

5. Troska o glebę i wody gruntowe:

Warto zatroszczyć się o ziemię odpowiednią do produkcji rolnej i do uprawy roślin przyjaznych dla gleby oraz dla wód gruntowych, a także takich, które zapewnią różnorodność. Dobrą praktyką jest więc wieloletni płodozmian. 

6. Środki własne:

W sposób pierwszorzędny należy traktować wykorzystanie zasobów własnych, generowanych w samym gospodarstwie lub przez pobliskich sąsiadów, takich jak obornik wytwarzany przez zwierzęta.

7. Nasiona niemodyfikowane genetycznie:

Nasiona, których używasz, muszą być produkowane ekologicznie, nie możesz używać nasion transgenicznych lub pochodnych, czyli manipulowanych genetycznie lub GMO.

8. Kontrole jakości:

W przypadku gospodarstwa ubiegającego się o certyfikat ekologiczny, możliwe są coroczne audyty systemu produkcji, produktów i etykietowania przeprowadzane przez właściwe organy i organizacje. Kontrole te będą przeprowadzane przez organizacje publiczne lub prywatne uznane przez Unię Europejską. 

zdrowa żywność

Jak uzyskać certyfikat ekologiczny na żywność pochodzącą z gospodarstwa ekologicznego? 

Oto kroki, które należy wykonać, aby uzyskać certyfikat ekologiczny:

1. Rejestracja: wypełnij formularz wniosku o wydanie certyfikatu.

2. Weryfikacja: formularz jest przeglądany przez wyspecjalizowany zespół.

3. Umowa: jeśli Twój wniosek spotka się z akceptacją, otrzymasz umowę określającą wymagania i ustanawiającą zobowiązanie.

4. Podpiszesz umowę.

5. Oficjalna inspekcja: inspektor odwiedzi Twoje gospodarstwo, aby osobiście sprawdzić, czy wszystkie wymogi ekologiczne zostały spełnione.

6. Raport: placówka sporządza raport wraz ze swoim zespołem specjalistów. Jeśli jakieś wymagania nie zostały spełnione, trzeba będzie dokonać odpowiednich zmian i dopiero po ich wprowadzeniu zostanie wydany w pełni pozytywny raport w celu wydania certyfikatu.

7. Sprzedaż produktów ekologicznych: teraz możesz umieścić pieczęć ekologiczną na swoich produktach i swobodnie je sprzedawać.